4 Đề thi thử IELTS READING

· Reading

I. IELTS TUTOR lưu ý

Đối với các bạn học sinh lớp IELTS READING ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR, cần chú ý những điểm sau nhé:

  • Làm tất cả 4 bộ đề chứ không chỉ làm 1 đề rồi nộp giáo viên nhé, nộp giáo viên tất cả 4 đề để có thể kiểm tra band điểm hiện tại của mình chính xác nhất
  • Làm bài vào answer sheet IELTS READING của IELTS TUTOR
  • Canh đúng 1 tiếng cho 1 đề, tức là 4 đề sẽ là 4 tiếng
  • Không tra từ điển trong lúc làm bài
  • Không hiểu gì trong lúc làm bài, ghi chú lại để inbox hỏi giáo viên hoặc ghi lại ngay trên answer sheet mình gặp khó khăn chỗ câu nào để giáo viên giải đáp kĩ 

II. 4 bộ đề thi thử IELTS READING

Có sẵn file PDF ở phía dưới để download in ra làm hoặc làm online nhé:

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK