Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Trong 2 phần IELTS Writing thì Task 2 được xem là bài thi khó khăn nhất, nhiều Bạn nhờ IELTS TUTOR hướng dẫn cách viết một câu Main Idea cho từng đoạn văn trong phần thân bài vì các Bạn không biết cách viết như thế nào cho chính xác. Vì vậy, hôm nay IELTS TUTOR sẽ Hướng dẫn cho các Bạn từ A đến Z cách viết câu Main Idea trong IELTS Writing Task 2 nhé!

>>> Bạn cũng nên tham khảo thêm chủ đề Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

Vậy Main Idea là gì?

Main Idea hay còn gọi là Topic Sentence chính là LUẬN ĐIỂM chính mà Bạn đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình. Nó nói lên ý chính của cả đoạn văn (Paragraph), vì vậy Bạn cần viết câu Main Idea thật rõ ràng, súc tích để người đọc có thể nắm được ý chính của toàn bộ đoạn văn Bạn viết về vấn đề gì.

Ví dụ: Quan điểm của Bạn là Ăn rau xanh nhiều sẽ tốt cho sức khỏe thì:

  • Lợi ích 1: Ăn rau xanh tốt cho việc làm đẹp da
  • Lợi ích 2: Ăn rau xanh tốt cho vóc dáng 

>>> Main Idea của Bạn chính là những Lợi ích 1, 2 của việc ăn rau xanh.

+++ Bổ sung cho Luận điểm sẽ là những luận cứ chi tiết hơn và ví dụ cụ thể , được gọi là Supporting ideas và Example

Cách viết câu Main Idea cho Writing Task 2

Để đạt được tiêu chí CohesionCoherence, Bạn cần viết một câu chủ đề nói lên ý chính của mỗi đoạn văn. Câu Main Idea thực sự không khó viết, Bạn chỉ cần viết nó thật đơn giản, rõ ràngđặt ở đầu mỗi đoạn văn để nêu lên ý chính của đoạn. Việc đặt ở đầu đoạn, giúp cho giám khảo chấm bài dễ theo dõi và chấm điểm cho Bạn hơn.

Thông qua câu Main Idea, giám khảo sẽ nắm được ý chính của từng đoạn văn, cấu trúc mà Bạn đang viết có trả lời đúng câu hỏi của đề bài hay không

Hai cách viết Main Idea trong IELTS Writing Task 2

1. Nếu chúng ta chỉ có 1 quan điểm hoặc 1 ý tưởng thì nên nói thắng luôn vào vấn đề.

Ví dụ:

  • In my opinion, the overuse of private vehicles is the main cause of traffic congestion.
  • In my opinion, junk food is the main cause of childhood obesity.

Sau đó, Bạn sẽ giải thích quan điểm trên bằng cách giải thích, đưa ra hậu quả, và các ví dụ cụ thể trong phần còn lại của đoạn văn. Như vậy, đoạn văn sẽ bao gồm một Main Idea và các Supporting Sentences được dùng để giải thích, chứng minh, phân tích nội dung ở câu chủ đề. >>> Bạn nên dùng các Transitional words để làm rõ thông tin như furthermore, moreover, indeed, in fact, particularly, in addition... hay để đưa ra hệ quả như As a result, consequently,...

Ví dụ:

Despite these reasons, there is a strong argument in favour of also promoting staff because of their performance. This can be seen by how some multi-nationals use annual performance and development reviews when deciding on promotion. Under this system, a supervisor can set targets for an employee and if those targets are met, then the employee can be promoted, even if they are relatively junior. The benefit of this approach to promotion is that it encourages staff to work harder and rewards merit and not just long service.

2. Nếu chúng ta có nhiều hơn 2 quan điểm hoặc ý tưởng thì Bạn nên viết câu Main Idea theo kiểu gián tiếp giới thiệu các ý sau đó.

Ví dụ:

  • There are two main cause/several causes of childhood obesity.
  • There are two main causes (or ‘several causes’) of traffic congestion.

Sau đó, Bạn sẽ giải thích, sử dụng kiểu liệt kê các luận cứ để chứng minh cho luận điểm bằng các từ như firstly, secondly, finally, besides, in addition,... Vì vậy, đoạn văn sẽ có nhiều ý liên quan đến chủ đề thể hiện ở câu chủ đề, nó đóng vai trò gợi mở và đoạn văn sẽ mang tính liệt kê.

!!! Lưu ý:

Nếu Bạn viết câu Main Idea giới thiệu sẽ có 2 ý trong đoạn văn, thì Bạn nên trình bày đủ 2 ý, vì nếu chỉ viết một ý thì sẽ mất điểm ở tiêu chí tính nhất quán trong đoạn văn.

Countries with a large proportion of young adults may experience various problems. Firstly, if considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. This oversupply of labour could cause an increase in unemployment. Secondly, an abundance of working-age adults may result in higher rates of poverty and falling living standards, as governments or local councils are unable to meet the demand for the provision of housing and public services. Finally, there is a risk that rates of crime and antisocial behaviour may rise if the needs of a young population are not met.

Ví dụ:

Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own opinion.

I. Introduction:

Paraphrase Whether or not teachers should give students homework has long been a matter of debate.

Opinion While many people hold the view that homework is not a necessary part of the curriculum, I believe children should do more work at home.

II. Body:

a) View 1: Children should not be given homework

Topic Sentence: There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children.

Supporting Idea 1: Firstly, some individuals believe time off school should be spent on outdoor activities to help students develop their soft skills.

Supporting Idea 2: Secondly, many parents would agree that studying too much can affect students’ health and increases their level of stress.

b) View 2: Homework plays an important role

Topic Sentence: In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children.

Supporting Idea 1: The main benefit of homework is that it encourages independent learning and fosters learners’ autonomy.

Supporting Idea 2: Moreover, studying at home give slower students more time to improve their academic ability.

III. Conclusion:

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Bài luận mẫu: (270 words, band 9)

People’s opinions differ as to whether or not school children should be given homework. While there are some strong arguments against the setting of homework, I still believe that it is a necessary aspect of education.

There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already long enough, and leaves their children too tired to do further study when they return home. Finally, it is recognized that play time is just as beneficial as study time from the perspective of brain development.

In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children. The main benefit of homework is that it encourages independent learning and problem solving, as children are challenged to work through tasks alone and at their own pace. In doing so, students must apply the knowledge that they have learnt in the classroom. For example, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. In my view, it is important for children to develop an independent study habit because this prepares them to work alone as adults.

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Trên đây là những kiến thức mà IELTS TUTOR chia sẻ về cách viết câu Main Idea cho IELTS Writing Task 2, hy vọng sẽ giúp ích cho Bạn. Nếu có bất kì thắc mắc nào, Bạn có thể để lại Comment bên dưới. Chúc các Bạn thành công!

>>> Học thêm nhiều kiến thức bổ ích qua bài viết Hướng dẫn cách lập dàn bài trong IELTS WRITING TASK 1 và TASK 2 từ A-Z

Bài viết có tham khảo thông tin từ:

1. https://onthiielts.com.vn/

2. https://ielts-simon.com/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK