Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Trong 2 phần IELTS Writing thì Task 2 được xem là bài thi khó khăn nhất, nhiều Bạn nhờ IELTS TUTOR hướng dẫn cách viết một câu Main Idea cho từng đoạn văn trong phần thân bài vì các Bạn không biết cách viết như thế nào cho chính xác. Vì vậy, hôm nay IELTS TUTOR sẽ Hướng dẫn cho các Bạn từ A đến Z cách viết câu Main Idea trong IELTS Writing Task 2 nhé!

>>> Bạn cũng nên tham khảo thêm chủ đề Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

Vậy Main Idea là gì?

Main Idea hay còn gọi là Topic Sentence chính là LUẬN ĐIỂM chính mà Bạn đưa ra để bảo vệ quan điểm của mình. Nó nói lên ý chính của cả đoạn văn (Paragraph), vì vậy Bạn cần viết câu Main Idea thật rõ ràng, súc tích để người đọc có thể nắm được ý chính của toàn bộ đoạn văn Bạn viết về vấn đề gì.

Ví dụ: Quan điểm của Bạn là Ăn rau xanh nhiều sẽ tốt cho sức khỏe thì:

 • Lợi ích 1: Ăn rau xanh tốt cho việc làm đẹp da
 • Lợi ích 2: Ăn rau xanh tốt cho vóc dáng
 • Lợi ích 3: Ăn rau xanh tốt cho tiêu hóa

>>> Main Idea của Bạn chính là những Lợi ích 1, 2, 3 của việc ăn rau xanh.

+++ Bổ sung cho Luận điểm sẽ là những luận cứ chi tiết hơn và ví dụ cụ thể Bạn nhé!

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

Cách viết câu Main Idea cho Writing Task 2

Để đạt được tiêu chí Cohesion và Coherence, Bạn cần viết một câu chủ đề nói lên ý chính của mỗi đoạn văn. Câu Main Idea thực sự không khó viết, Bạn chỉ cần viết nó thật đơn giản, rõ ràngđặt ở đầu mỗi đoạn văn để nêu lên ý chính của đoạn. Việc đặt ở đầu đoạn, giúp cho giám khảo chấm bài dễ theo dõi và chấm điểm cho Bạn hơn.

Thông qua câu Main Idea, giám khảo sẽ nắm được ý chính của từng đoạn văn, cấu trúc mà Bạn đang viết có trả lời đúng câu hỏi của đề bài hay không, vì vậy khi viết IELTS Writing Task 2, Bạn hãy dành thời gian vạch ra các Luận điểm và trình bày bằng câu Main Idea sẽ giúp bài viết mạch lạc và rõ ràng hơn nhé!

Hai cách viết Main Idea trong IELTS Writing Task 2

1. Nếu chúng ta chỉ có 1 quan điểm hoặc 1 ý tưởng thì nên nói thắng luôn vào vấn đề.

Ví dụ:

 • In my opinion, the overuse of private vehicles is the main cause of traffic congestion.
 • In my opinion, junk food is the main cause of childhood obesity.

Sau đó, Bạn sẽ giải thích quan điểm trên bằng cách giải thích, đưa ra hậu quả, và các ví dụ cụ thể trong phần còn lại của đoạn văn. Như vậy, đoạn văn sẽ bao gồm một Main Idea và các Supporting Sentences được dùng để giải thích, chứng minh, phân tích nội dung ở câu chủ đề. >>> Bạn nên dùng các Transitional words để làm rõ thông tin như furthermore, moreover, indeed, in fact, particularly, in addition... hay để đưa ra hệ quả như As a result, consequently,...

Countries with a large proportion of young adults may experience problems related to employment. If considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. This oversupply of labour could cause an increase in unemployment, or lead to poorer working conditions as employers realise that they can bring wages down and exploit young workers. Another possible consequence might be that young adults are forced to migrate abroad in search of work. An exodus of well-qualified young graduates and workers is often referred to as a ‘brain drain’, and this is not a desirable outcome for any country.

Cùng phân tích đoạn văn trên ta sẽ thấy chức năng của từng câu như sau:

>>> Main Idea: Countries with a large proportion of young adults may experience problems related to employment (Tập trung một vấn đề duy nhất là 'các vấn đề liên quan đến việc làm).

 • Supporting sentence 1: If considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. (câu này giải thích rõ hơn cho câu trước, ý nói 'sẽ có sự cạnh tranh việc làm gay gắt')
 • Supporting sentence 2: This oversupply of labour could cause an increase in unemployment, or lead to poorer working conditions as employers realise that they can bring wages down and exploit young workers. (câu này nêu lên các hệ quả tiêu cực của vấn đề: tăng tỷ lệ thất nghiệp, điều kiện làm việc không tốt).
 • Supporting sentence 3: Another possible consequence might be that young adults are forced to migrate abroad in search of work. (đưa ra thêm hệ quả: 'xuất khẩu lao động')
 • Supporting sentence 4: An exodus of well-qualified young graduates and workers is often referred to as a ‘brain drain’, and this is not a desirable outcome for any country. (đưa ra thêm hệ quả: 'chảy máu chất xám')
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

Ví dụ:

Despite these reasons, there is a strong argument in favour of also promoting staff because of their performance. This can be seen by how some multi-nationals use annual performance and development reviews when deciding on promotion. Under this system, a supervisor can set targets for an employee and if those targets are met, then the employee can be promoted, even if they are relatively junior. The benefit of this approach to promotion is that it encourages staff to work harder and rewards merit and not just long service.

Phân tích 2 ví dụ về loại bài luận chỉ có một idea nhé!

Topic 1: Social media such as Facebook, Twitter is replacing face-to-face contact in people’s everyday lives. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

 • MAIN PARAGRAPH: Explain why this development is disadvantageous.
 • TOPIC SENTENCE: On the one hand, the drawbacks of the rise of social media in today’s world are very definite.
 • EXPLAIN: By reducing face-to-face interaction, people today, especially teenagers and young adults, are becoming more and more socially isolated.
 • EXAMPLE: Vietnam perfectly exemplifies this situation.
 • EXAMPLE – EXPLAIN: Many Vietnamese youngsters are glued to their phones, even in social gatherings, checking their social media account instead of engaging in conversations with one another.
 • CONCLUSION: This is a testament to how people are slowly getting too distant from others.

>>> Với dạng bài luận chỉ có one-idea paragraph như Topic 1 ở trên, thì Bạn dễ bị bí ý tưởng, không biết phát triển ý tiếp theo như thế nào, vì vậy lấy ví dụ là một phương pháp hữu hiệu nhất để tránh tình trạng thiếu ý tưởng.

Topic 2: For school children, their teachers have more influence on their intelligence and social development than parents. To what extent do you agree or disagree?

 • MAIN PARAGRAPH: Explain why parents also play a important role in the development of children.
 • TOPIC SENTENCE: It would be imprudent to downplay the importance of parents in children’s personal growth.
 • EXPLAIN – COMPARE: While teachers indeed teach students a wealth of knowledge at school, their efforts would be futile if this knowledge is not reinforced at home.
 • EXPLAIN – CONTRAST: Beside this, children look up to parents as role models, which means if the way their mother or father acts contradicts the virtues taught in class, it is unlikely that these values will not be instilled in children.
 • EXAMPLE: For example, children who grow up with abusive parents are likely to adopt the same aggressive tendency that they see in their household, regardless of how they are taught to behave at school.
 • CONCLUSION: This is a testament to how parents and teachers need to work in tandem to best foster children’s growth.

>>> Với Topic 2, thì Bạn cần giải thích bố mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của con cái, đào sâu lập luận bằng cách so sánh với giáo viên, hoặc đưa ra phần giả thiết trái ngược để không bị tắc mạch ý tưởng (Ví dụ: children look up to parents as role models, which means if the way their mother or father acts contradicts the virtues taught in class, it is unlikely that these values will not be instilled in children).

2. Nếu chúng ta có nhiều hơn 2 quan điểm hoặc ý tưởng thì Bạn nên viết câu Main Idea theo kiểu gián tiếp giới thiệu các ý sau đó.

Ví dụ:

 • There are two main cause/several causes of childhood obesity.
 • There are two main causes (or ‘several causes’) of traffic congestion.

Sau đó, Bạn sẽ giải thích, sử dụng kiểu liệt kê các luận cứ để chứng minh cho luận điểm bằng các từ như firstly, secondly, finally, besides, in addition,... Vì vậy, đoạn văn sẽ có nhiều ý liên quan đến chủ đề thể hiện ở câu chủ đề, nó đóng vai trò gợi mở và đoạn văn sẽ mang tính liệt kê.

!!! Lưu ý:

Nếu Bạn viết câu Main Idea giới thiệu sẽ có 2 ý trong đoạn văn, thì Bạn nên trình bày đủ 2 ý, vì nếu chỉ viết một ý thì sẽ mất điểm ở tiêu chí tính nhất quán trong đoạn văn.

Countries with a large proportion of young adults may experience various problems. Firstly, if considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs. This oversupply of labour could cause an increase in unemployment. Secondly, an abundance of working-age adults may result in higher rates of poverty and falling living standards, as governments or local councils are unable to meet the demand for the provision of housing and public services. Finally, there is a risk that rates of crime and antisocial behaviour may rise if the needs of a young population are not met.

Cùng phân tích đoạn văn trên ta sẽ thấy chức năng của từng câu như sau:

>>> Main Idea: Countries with a large proportion of young adults may experience various problems (gợi mở có nhiều vấn đề mà dư thừa lao động sẽ gây ra, không cụ thể vấn đề nào).

 • Supporting sentence 1: Firstly, if considerable numbers of people leave school or university at the same time, there will be intense competition for jobs (nêu vấn đề đầu tiên 'cạnh tranh việc làm gay gắt')
 • Supporting sentence 2: This oversupply of labour could cause an increase in unemployment. (câu này giải thích thêm cho vấn đề 1, nêu thêm hệ quả kéo theo là tỷ lệ thất nghiệp tăng).
 • Supporting sentence 3: Secondly, an abundance of working-age adults may result in higher rates of poverty and falling living standards, as governments or local councils are unable to meet the demand for the provision of housing and public services. (nêu vấn đề thứ 2: 'đói nghèo & chất lượng đời sống giảm')
 • Supporting sentence 4: Finally, there is a risk that rates of crime and antisocial behaviour may rise if the needs of a young population are not met. (nêu vấn đề thứ 3: 'tăng tỷ lệ tội phạm)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

Ví dụ:

Question: These days people change their jobs and relocate more often than before.

Why do you think people change their jobs more now?
Do the advantages outweigh the disadvantages for society?

>>> Main Idea của đoạn 1 có thể là:

 • There are various reasons why people change their jobs.
 • People change their jobs for various reasons.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU MAIN IDEA TRONG IELTS WRITING TASK 2

Ví dụ:

Some people believe that school children should not be given homework by their teachers, whereas others argue that homework plays an important role in the education of children. Discuss both of these views and give your own opinion.

I. Introduction:

Paraphrase Whether or not teachers should give students homework has long been a matter of debate.

Opinion While many people hold the view that homework is not a necessary part of the curriculum, I believe children should do more work at home.

II. Body:

a) View 1: Children should not be given homework

Topic Sentence: There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children.

Supporting Idea 1: Firstly, some individuals believe time off school should be spent on outdoor activities to help students develop their soft skills.

Supporting Idea 2: Secondly, many parents would agree that studying too much can affect students’ health and increases their level of stress.

b) View 2: Homework plays an important role

Topic Sentence: In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children.

Supporting Idea 1: The main benefit of homework is that it encourages independent learning and fosters learners’ autonomy.

Supporting Idea 2: Moreover, studying at home give slower students more time to improve their academic ability.

III. Conclusion:

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Bài luận mẫu: (270 words, band 9)

People’s opinions differ as to whether or not school children should be given homework. While there are some strong arguments against the setting of homework, I still believe that it is a necessary aspect of education.

There are several reasons why people might argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, there is evidence to support the idea that homework does nothing to improve educational outcomes. Countries such as Finland, where school children are not given homework, regularly top international educational league tables and outperform nations where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already long enough, and leaves their children too tired to do further study when they return home. Finally, it is recognized that play time is just as beneficial as study time from the perspective of brain development.

In spite of the above arguments, I support the view that homework has an important role to play in the schooling of children. The main benefit of homework is that it encourages independent learning and problem solving, as children are challenged to work through tasks alone and at their own pace. In doing so, students must apply the knowledge that they have learnt in the classroom. For example, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. In my view, it is important for children to develop an independent study habit because this prepares them to work alone as adults.

In conclusion, homework certainly has its drawbacks, but I believe that the benefits outweigh them in the long term.

Trên đây là những kiến thức mà IELTS TUTOR chia sẻ về cách viết câu Main Idea cho IELTS Writing Task 2, hy vọng sẽ giúp ích cho Bạn. Nếu có bất kì thắc mắc nào, Bạn có thể để lại Comment bên dưới. Chúc các Bạn thành công!

>>> Học thêm nhiều kiến thức bổ ích qua bài viết Hướng dẫn cách lập dàn bài trong IELTS WRITING TASK 1 và TASK 2 từ A-Z

Bài viết có tham khảo thông tin từ:

1. https://onthiielts.com.vn/

2. https://ielts-simon.com/

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK