Return to site

 

Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ các kiến thức cách trả lời từ A đến Z theo từng Topic Work/Study, IELTS TUTOR cũng mong các em sẽ nắm rất vững các kiến thức ngữ pháp thường gặp trong IELTS WRITING và SPEAKING

I. IELTS SPEAKING PART 2 TOPIC WORK / STUDY

Đầu tiên, các em nên đọc kĩ lại Công thức trả lời chung cho IELTS SPEAKING PART 2, để nắm vững cách trả lời cho Part 2 nhé!

1. Các bài mẫu IELTS SPEAKING PART 2 thuộc Topic Work / Study thường gặp

Trước khi phân tích bài mẫu, các em phải đọc kĩ hướng dẫn cách Group các Topic có cùng chủ đề trong Task 2 IELTS SPEAKING, để các em linh động hơn trong lúc isoạn đáp án cho các đề, không cần mất thời gian phải soạn hết tất cả các đáp án, mà chỉ cần soạn kĩ một đề tiêu biểu trong Group đó là sẽ làm được những dạng còn lại trong Group đó.

Trong câu hỏi: How do you know about him/her?

Có thể ghi điểm bằng cách học kĩ phrasal verb "Come across"

Cách dùng Come across: tình cờ gặp phải sb / sth = find sth by chance

ex: He came across some old love letters

Như vậy có thể dùng trong việc trả lời câu hỏi trên bằng cách: I came across the website of his company when researching information related to scholarships for medical students to study abroad.

Bài mẫu 1

2 Bài mẫu phân tích kĩ về Topic Study / Work IELTS SPEAKING PART 2
2 Bài mẫu phân tích kĩ về Topic Study / Work IELTS SPEAKING PART 2

Bài mẫu 2

Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK

Bài mẫu 3

Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2-3, TOPIC STUDY/ WORK

2. Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK

Mô tả Con người

1. Describe someone you would like to study or work with

 • who this person is
 • how you know him/her
 • why you would like to study or do with him/her

Có nhiều bạn muốn trả lời theo hướng học với người trên Youtube, có thể tham khảo:

If i am not mistaken, I got to know her by watching one of her videos and was really attracted by her charisma. From then on, I have followed her channel to watch her video everyday

Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK

Video trên là video rất hay, các em nên học hỏi cách Brainstorm và Take Note như trong video, như các em thấy thì các ý chính trong cái Take Note trên thực chất là dựa trên hoàn toàn vào các gợi ý ở cue card:

 • who this person is
 • how you know him/her
 • why you would like to study or do with him/her

Thì ở câu hỏi đầu tiên who this person is các em nên chỉ rõ ra người đó là ai, có tính cách gì mà em đặc trưng nhất mà em muốn học cùng, thì em thấy ở bài trong video, cô ấy đưa ra những điểm để trả lời cho câu hỏi là bạn của cô í rất năng động, hoạt bát, tài năng vì vậy nên cô ấy thích học cùng

Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK

Qua đến câu số 2 how you know him/her, các em sẽ giới thiệu hoàn cảnh mà các em gặp bạn í đầu tiên, ở đây thì cô ấy nói là ở trường, khi mà gặp thì cô í rất là run, và bạn í là một người bạn rất ảnh hưởng đến cô ấy, nên là rất thích học cùng

Để trả lời cho câu hỏi này why you would like to study or do with him/her thì em các em nên xem lại Công thức trả lời chung cho IELTS SPEAKING PART 2 sẽ thấy ở loại câu hỏi cuối cùng này, các em bắt buộc phải đầu tư trả lời câu hỏi cuối cùng này dài nhất. Như các em thấy là ở đây, cô này đưa ra 2 lí do vì sao cô ấy thích học với anh này, bên cạnh đó cũng có nói thêm học với anh này ở đâu. Tuy nhiên cái ý học với anh này ở đâu, em còn thời gian thì có thể nói thêm, nếu không có thời gian thì có thể bỏ.

Nên dùng theo bố cục sau:

There are many reasons why I am really into collaborating with her.
Firstly, main idea >> Supporting idea >> Example
Secondly, main idea >> Supporting idea >> Example

Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK
Hướng dẫn từ A đến Z cách làm dạng Part 2 IELTS SPEAKING TOPIC STUDY / WORK

Mô tả Sự vật

Đối với IELTS SPEAKING PART 2, điều quan trọng nhất là các em phải bám vào từng câu hỏi của đề bài (chính là 4 gợi ý phía dưới) để triển khai thành template bài nói, và trả lời đúng theo 4 câu hỏi đó, ưu tiên trả lời câu cuối dài nhất (3 ý, nhớ cho thêm ví dụ vào)

42. Describe something you do to help you study or work

 • what it is

 • how you learn it

 • when you do it

 • and how you feel about the method

 • what it is

I often do physical exercises to keep my mind focused, usually four to five times a week. I indulge in a lot of exercises such as jogging, running, stretching and aerobics, also, I am very keen in playing volleyball.

 • how you learn it


To explain it further, I have been exercising ever since I went to college. I tried to get in shape since most of my peers did the same thing. I was greatly influenced by that and I remember that ever since I was young, my folks would often remind me to not be out of condition.

 • when you do it


As for me, I often work out and do a lot of physical exercises when I am not concentrating on my studies or if I don’t have to meet any deadline with articles or papers and other related stuff. During the week, since my classes usually end at around 7 or 8pm during Mondays, Wednesdays and Fridays, I would often go for jogging or running just to keep myself fit.

 • and how you feel about the method

First of all, exercise can keep me in a favorable state of life, thus giving me the fighting spirit, so that I can better devote myself to my work and study.

Secondly, exercise can strengthen my physical endurance and thus make me energetic every day. With enough energy, I am better able to pay attention in class and finish my homework carefully after class.

Furthermore, when I am in difficulty or under great pressure, exercise can help me deal with negative emotions so that I can better devote myself to studying complex subjects. For example, one time I couldn't solve a math problem, so I got so upset that I couldn't concentrate. That’s when I decided to go for a little distraction by running on an athletics track. After running, my restlessness was relieved and I was able to cool down and analyze the problem better, and soon I was able to the breakthrough that phase.

These are some of the methods I use to retain concentration.

II. IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Trước khi phân tích đáp án các câu hỏi dưới đây, các em phải tham khảo lại cách trả lời cho từng dạng câu hỏi của IELTS SPEAKING PART 3 như thế nào để làm cho đúng nhé

Dạng 1: Câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn

Câu hỏi: Which one is more important, salary or job satisfaction?

Job= vacancy, occupation, position
Job Market = Labour Market...

Nhắc lại cách trả lời dạng "YÊU CẦU ĐƯA RA SỰ LỰA CHỌN"

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Gợi ý trả lời

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Dạng 2: Câu hỏi về sự phổ biến

What are the most popular majors in your country?

What are the most popular jobs for young people in your country?

Nhắc lại cách trả lời dạng "CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN"

Nhắc lại cách trả lời dạng "CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN"

Gợi ý trả lời

Nhắc lại cách trả lời dạng "CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN"

Dạng 3: Câu hỏi về sự thay đổi

How have people's ways of finding a job changed?

How have people's ways of studying changed?

Đối với câu hỏi số 2, có thể tham khảo

Sources of information are various these days, ranging from... to

Thông thường với dạng câu hỏi về sự thay đổi, cái ý in the past, có thể nói ít (1-2 câu), tuy nhiên ở chỗ đoạn NOW, thì phải nói nhiều, và phải giải thích Supporting idea >> Example

Nhắc lại cách trả lời dạng " CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI"

Gợi ý trả lời

Dạng 4: Câu hỏi trình bày quan điểm

What kinds of subject are useful?

Is equipment necessary for teaching?

What kinds of people should earn a high salary?

What kinds of bosses are desirable for employees?

How may the government help people to run a small business?

Nhắc lại cách trả lời dạng " CÂU HỎI TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM"

Có 2 cách để trả lời cho dạng câu hỏi trình bày quan điểm

Để lựa chọn cách trả lời nào trong 2 cách trả lời dưới đây, các em sẽ tùy thuộc vào câu hỏi mà các em gặp phải, ví dụ gặp dạng câu hỏi cần sự liệt kê thì các em sẽ chọn Cách trả lời số 1 Giới thiệu khái quát và liệt kê ví dụ như câu hỏi:

 • What kinds of subject are useful?
 • What kinds of people should earn a high salary?
 • What kinds of bosses are desirable for employees?
 • How may the government help people to run a small business?
Còn đối với dạng câu hỏi cần đưa ra sự giải thích và lý do, thì các em sẽ chọn cách trả lời số 2 Đưa ra quan điểm, nêu lí do ví dụ như câu hỏi:
 • Is equipment necessary for teaching?

Cách 1: Giới thiệu khái quát và liệt kê

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Cách 2: Đưa ra quan điểm, nêu lí do

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Gợi ý trả lời

Câu hỏi 1:

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Câu hỏi 2:

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

Câu hỏi 3:

IELTS SPEAKING PART 3 TOPIC WORK / STUDY

III. CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING

Các em nên tham khảo thêm từ vựng thuộc Topic Work / Study trong IELTS SPEAKING và IELTS WRITING nhé!

Các em có thể học thêm những từ vựng và Ideas cho đề Describe somesthing you do to help you study or work thêm để chuẩn bị cho mình nhiều ý tưởng hơn

 • Từ vựng liên quan đến Topic Business 
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
 • Từ vựng liên quan đến Topic Job
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
 • Từ vựng liên quan đến Topic Subject
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG CHO TOPIC WORK / STUDY IELTS SPEAKING

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK