Return to site

FLASHCARD Tập Trung TASK 1 IELTS WRITING này "chắc chắn" giúp Em Nâng Cao Từ Vựng trong Mô Tả Biểu Đồ Nhanh nhất!

 

 

· Writing,Flashcard,Vocabulary - Grammar

Để nắm vững tất cả các từ vựng thường dùng trong IELTS Writing Task 1, bên cạnh đọc kĩ càng các hướng dẫn từ A đến Z học IELTS Writing cho các bạn mới học, cũng như các bài hướng dẫn chuyên sâu của IELTS TUTOR về mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1, IELTS TUTOR cũng xin giới thiệu thêm với các em bộ Flashcard chuyên sâu từ vựng IELTS Writing Task 1 thường được dùng, cùng với các bài tập ứng dụng các Flashcard từ vựng trên luôn nhé!

1. Flashcard tổng hợp từ vựng IELTS Writing Task 1 - Mô tả biểu đồ

2. Bài tập áp dụng Flashcard tổng hợp từ vựng IELTS Writing Task 1 - Mô tả biểu đồ

Bài tập 1: Matching nối VOCABS - Cấp độ Dễ

Bài tập áp dụng các VOCABS đã học với FLASHCARD ở trên nhé!

Bài tập 2: Multiple Choice - Cấp độ hơi kho khó

Các Flashcard tổng hợp các từ vựng thường gặp trên trong IELTS Writing Task 1 là một bước giúp các em có thêm nhiều vốn từ được sử dụng thường xuyên trong IELTS Writing Task 1, nhưng mà nếu các em học thêm Tổng Hợp từ A - Z Cấu Trúc & Từ Vựng Nên Dùng Trong IELTS Writing Task 1 Để Đạt 7.0 IELTSHướng Dẫn từ A đến Z cách So Sánh và Tương Phản Số Liệu trong Các Dạng Biểu Đồ mà IELTS TUTOR đã giới thiệu cho các em các tuần trước nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK