HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH 8 DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh giải thích kĩ các bài báo để qua đó em có thể học được từ mới, cũng như cập nhật thông tin, IELTS TUTOR hướng dẫn từ A đến Z cách xác định các dạng đề thường gặp nhất trong IELTS WRITING TASK 2, cách nhận biết để em không sai task response

Trong IELTS, sẽ có tất cả các dạng đề sẽ ra thi như sau:

1. Dạng Opinion Essay - 60% ra thi trong đề thi thật

Cách nhận biết dạng OPINION ESSAY:

Đề sẽ hỏi ý kiến của em, tức là ý của em như thế nào về 1 vấn đề nào đấy, hoặc là em ĐỒNG Ý hay KHÔNG ĐỒNG Ý về một vấn đề nào đấy.

Thì đề nếu thường có những từ như DO YOU AGREE OR DISAGREE. TO WHAT EXTENT YOU AGREE OR DISAGREE, hoặc là 1 câu hỏi hỏi ý kiến của em như nào đều là thuộc DẠNG OPINION ESSAY