Cách take note IELTS SPEAKING PART 2 1 phút

· Speaking
 • Giám thị sẽ hướng dẫn em vào Part 2, đưa cho em phiếu câu hỏi, một chiếc bút chì, và một tờ giấy để em take note trong một phút.

Trước khi đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách take note:

1. Tại sao take note lại quan trọng trong IELTS SPEAKING PART 2

  Sau đây là những lý do IELTS TUTOR đưa ra vì sao Take Note lại chiếm đến 50% liệu có thành công trong bài nói Part 2 hay không:

  • Take note sẽ giúp định hướng bám sát từng câu hỏi trong cue card giúp định hướng được trong lúc nói sẽ nói cái gì 
  • Take Note dựa theo từng ý của Cue Card sẽ giúp các em có tổ chức hơn, đảm bảo tính mạch và trôi chảy
  • Nếu không có chuẩn bị, em sẽ trả lời câu hỏi một cách chung chung . 
  • Viết ra một dàn ý ngắn gọn sẽ giúp em bám chủ đề và tránh bỏ rơi các ý cần phải nói.

  2. Lưu ý trong việc Take Note 1 phút trong IELTS SPEAKING PART 2

  • Hãy tập brainstorming (lập ý tưởng) dựa theo sườn cue card examiner đưa cho các em
   • Tức là theo đúng câu hỏi mà examiner có trong cue card  
  • ĐỪNG ghi chép bằng tiếng Việt - mà hãy ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh. 
   • Nếu không khi bắt đầu nói, em sẽ lại phải dịch phần note của em - điều này rất mất thời gian và ảnh hưởng đến Fluency (sự trôi chảy) của bài nói.
  • Trong quá trình take note, không nên suy nghĩ hay cân nhắc về ngữ pháp, vì sẽ rối và mất thời gian
   • Chỉ tập trung nghĩ về ideas và vocabs 
  • Viết vào tờ giấy take note những từ Academic words ghi điểm cho bài nói, từ vựng đặc trưng cho Topic mà các em gặp phải 
  • Không nên ghi quá chi tiết câu trả lời của mình thành một câu hoàn chỉnh, hãy tập take note bằng các phrase (Em chỉ nên viết 1 hoặc 2 từ cho mỗi ý)
   • Không nên Take Note các Linking Words, chỉ nhớ luôn phải sử dụng chúng 
   • Take note các phrases như là: 
    • NOUN
    •  ADJ / ADV
    • VERB
    • VERB PHRASES
  • Đừng chú tâm take note chỉ 1 ý quá nhiều (trừ câu cuối WHY - take note đủ main idea >> supporting idea >> example)
   • Part 2 lúc nào cũng có ít nhất 3 câu hỏi chính trở lên nên câu nào khó thì trả lời ngắn gọn, và qua câu khác
    • Hãy tập trung trả lời câu hỏi cuối (thường là câu hỏi WHY) kĩ càng nhất 
  • Em không thể viết lên card câu hỏi mà examiner đưa cho
   • Nên kẻ thành 4 ô cho mỗi câu hỏi trong tờ giấy nháp, để nhìn vào biết nói như thế nào luôn, có thể ghi chữ cái đầu của mỗi câu hỏi như Who, How, Why...
  • Lúc nói hãy nhìn vào tờ TAKE NOTE để nói, không NOTE 1 đằng, nói 1 nẻo 

  • Có thể chia tờ giấy thành 4 ô tương ứng với mỗi câu hỏi để cho dễ trả lời, làm như sau:

  Cùng xét ví dụ sau đây của IELTS TUTOR nhé

  Cách take note IELTS SPEAKING PART 2 trong 1 phút

  IELTS TUTOR hướng dẫn:

  • Nên kẻ 4 ô nhanh gọn, tương ứng với từng câu hỏi và đánh số thứ tự (theo hướng thuận của mình, ví dụ như ở đây thuận tay phải thì sẽ theo thứ tự trái --> phải rồi xuống hàng)
  • Ở mỗi ô nhớ ghi cụ thể ngắn gọn câu hỏi của mình
   • Như ở đây, IELTS TUTOR chỉ ghi vắn tắt chứ không hề ghi cả câu hỏi dài trong cue card ra
    • Lí do là vì hoàn toàn có thể cầm cue card lên nếu quên câu hỏi không cần mất thời gian ghi lại câu hỏi làm gì nhé 
   • Ghi vắn tắt nhất có thể và chia rõ ràng thành từng ý cụ thể, tránh lan man gạch nhiều đầu dòng

  4. Ví dụ take note mẫu IELTS SPEAKING PART 2 được sửa kĩ càng

  Ví dụ 1:

  Một số ví dụ take note mẫu IELTS SPEAKING PART 2 

  Nhận xét mẫu của giáo viên

  • * Thứ nhất là em biết cách take note, chia ra theo từng câu hỏi vậy là tốt, thứ tự trả lời cũng phải như vậy luôn, tuy nhiên em take note vẫn còn dài dòng và nhiều chỗ không cần thiết, ví dụ như ở chỗ Phuong is my best colleague thì cái này không cần lí do là vì nó dễ nhớ quá thì mới vào bài chắc chắn em sẽ nhớ rồi nên k cần note lại cho mất thời giờ 
  • * Take note thì không cần ghi cả câu 
  • * Chỗ First person to talk to me cũng không cần ghi vào, hoặc em kí hiệu gì đó cho ngắn gọn lại k đc ghi cả câu 
  • * Chỗ always help me → chọn từ khác give me a helping hand / stand by me 
  • * Nên note ra những từ vựng khó, có thể ăn điểm, cái note này toàn từ dễ

  Chỗ câu cuối Why nên chia ra thành 2 luận điểm chính (main idea) và phải ghi chú rõ theo từng supporting idea và example như sau:

  Main idea 1:
  Supporting idea 1:
  Example 1:

  Main idea 2:
  Supporting idea 2:
  Example 2:

  Ví dụ 2:

  Sau đây là một bài luyện của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR và bạn học sinh mắc lỗi take note

  Describe a park/garden you like visiting

  You should say

  • Where the park is

  • When you visited it

  • What the park is like

  And explain why you like visiting i