Từ Vựng IELTS Writing Task 1 dạng TABLE, PIE CHART & BAR GRAPH

 

 

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh tham khảo kĩ Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu trọn bộ từ vựng và cấu trúc trong IELTS WRITING TASK 1 dạng TABLE, PIE CHART VÀ BAR GRAPH nhé

I. TỪ VỰNG DẠNG PIE CHART, TABLE & BAR CHART CÓ NGÀY THÁNG

  • Trong trường hợp có ngày tháng, em sẽ dùng các từ vựng như ở trong dạng line graph (các từ vựng chỉ xu hướng tăng giảm) để miêu tả các biểu đồ bar, pie và table nếu có ngày tháng
  • Trong trường hợp các bar, pie và table không có ngày tháng, em sẽ sử dụng các từ vựng như ở dưới đây, là các từ vựng chỉ sự so sánh và đối nghịch 

II. TỪ VỰNG DẠNG PIE CHART, TABLE & BAR CHART KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG

Trong trường hợp biểu đồ bar, table và pie không có ngày tháng, em sẽ chủ yếu mô tả biểu đồ bằng việc so sánh, đối chiếu và tìm những đặc điểm khác biệt của biểu đồ, cho nên từ vựng được dùng chủ yếu sẽ là từ vựng so sánh

1. Từ vựng diễn tả gấp mấy lần

  • Equalled
  • Doubled
  • Trebled / tripled
  • Quadrupled (fourfold /four times)
  • <