Return to site

Cẩm Nang Từ Vựng & Flashcard Topic TECHNOLOGY này Sẽ Giúp Em Đạt 7.0 IELTS Writing Task 2 Dễ Dàng!​

[NÂNG CAO]

· Flashcard,Vocabulary - Grammar

IELTS Vocabulary thường rất khó nhớ, hiểu được sự khó khăn của các bạn trong quá trình học IELTS Vocabularies, cùng với các từ vựng cơ bản trong Topic Technology Internet cơ bản đã giới thiệu tuần trước, tuần này IELTS TUTOR xin giới thiệu các bạn một số Flashcard IELTS rất dễ học, cùng với tổng hợp từ vựng IELTS Writing - Speaking nâng cao của Topic Technology!

1. Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking

Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng nâng cao chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking

2. Một số bài đọc hiểu, IELTS Writing mẫu chủ đề Technology

Một số bài đọc hiểu, IELTS Writing mẫu chủ đề Technology
Một số bài đọc hiểu, IELTS Writing mẫu chủ đề Technology

3. Flashcard ứng dụng từ vựng thường gặp chủ đề Technology trong IELTS Writing - Speaking

Sau khi đã nắm vững từ vựng thuộc Topic Technology - Internet trong IELTS Writing - Speaking trên, các em cũng nên học thêm từ vựng trong những topic thường gặp khác trong IELTS, ví dụ như từ vựng thường gặp trong Topic Government IELTS Writing - Speaking mà IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó để nâng cao từ vựng của mình luôn các em nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé. Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly