Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn các em cách phân tích đề thi thật, cũng như gởi đến các em 2 bài chấm chi tiết mà học sinh IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em cách trả lời các câu hỏi Part 2-3 thuộc Topic Media / Culture của IELTS SPEAKING

Source: ielts speaking recent actual tests & suggested answers

I. Cách trả lời cho các đề thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 2, TOPIC: MEDIA / CULTURE

1. Describe a movie

1.1. Bài mẫu và phân tích cách trả lời

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

Vẫn như tất cả các bài part 2 khác trong IELTS SPEAKING PART 2, khi làm hãy bám sát vào câu hỏi trong Cue Card, những câu hỏi trong cue card có thể được hỏi xoanh quay topic Describe a movie có thể bao gồm:

 • Storyline / plot 
 • Special effect: hiệu ứng 
 • Acting: diễn xuất
 • Sound track: nhạc phim 
 • Leading role: vai chính 
 • Visual effect / Sound effect: hiệu ứng hình ảnh, âm thanh 
 • Supporting role: vai phụ 
 • Stories with hidden moral messages: Kindness, humanity, belief and faith, courage and persistence, compassion, sacrifice, forgiveness and tolerance, simple emotion and care

Trong bài mẫu dưới đây, người ta nêu hẳn 3 lí do, nhưng đi thi 2 phút sẽ không trình bày hết, nên chỉ làm 2 lí do và mỗi lí do những có supporting idea và example như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ về bố cục bài nói IELTS SPEAKING nhé. Lưu ý, ở bài mẫu người ta có thông tin khách quan, thông tin chủ quan thực chất đó chỉ là supporting idea nhé

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

1.2. Các từ vựng về chủ đề Describe a movie nên học

1.2.1. Các mẫu câu thường dùng trong đề Describe a movie

Các từ vựng về chủ đề Describe a movie nên học
Các từ vựng về chủ đề Describe a movie nên học

1.2.2. Ví dụ một vài nội dung phim chính

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

2. Describe a song

2.1. Bài mẫu và phân tích cách trả lời

Các Câu hỏi trong Cue Card chủ yếu sẽ xoay quanh:

 • Lyrics: refreshing, calm, motivating, encouraging, insprirational, nostalgic, dynamic, energetic, soothing, powerful
 • Melody: melodious
 • Tune: cheerful, joyful, passionate, enthusiastic 
 • Chorus điệp khúc

Ở câu hỏi cuối trả lời cho câu hỏi WHY, nên đưa thêm thông tin bản thân mình vì sao thích nó, ví dụ: Back then, I was a bit frustrated and depressed, and this song greatly empowered and inspired me, dragging me out of a low point in my life

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

3. Describe a book

Các câu hỏi trong Cue Card sẽ bao gồm những chủ đề sau:

 • Content
 • Cover design 
 • Author 
 • Illlustration

Các loại sách thường gặp:

 • Detective novel
 • Autobiography 
 • Travel Guidebook
 • Science Fiction
 • Comic
 • Recipe book

Bài tham khảo 1:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

Bài tham khảo 2:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

4. Describe a TV program

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

5. Describe a person in the news you want to meet

Describe a person in the news you want to meet
Describe a person in the news you want to meet
Describe a person in the news you want to meet

Các từ vựng thường dùng trong bài Describe a person in the news you want to meet

Describe a person in the news you want to meet

6. Describe your favourite newspaper or magazine

Các từ vựng thường gặp trong bài Describe your favourite newspaper or magazine

 • Content
 • Exclusive: độc quyền 
 • Easy to read
 • Handy: tiện 
 • Front Page 
 • Informative 
 • Special edition
 • Sports commentary
 • Healthy life tips
 • Current affairs: thời sự 
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

II. Cách trả lời cho các đề thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3, TOPIC: MEDIA / CULTURE

1. Các từ vựng và ideas thuộc topic culture nên nhớ

 • Get to know each other and exchange personal information on the website in advance
 • It can help round-the-world travellers with tight budget realise their dreams 
 • Travellers can greatly blend in / fit in with local life by living with local residents 
 • Travellers can explore and make meaningful connections with people and places they arrived 
 • They can share more about culture, tradition, lifestyle, food and values
 • The distance between travellers and local people can be shortened 

2. Cách trả lời dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn trong Topic Media

Về cơ bản, dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn (chọn A hay là B) thì vẫn là câu hỏi HỎI QUAN ĐIỂM CỦA EM LÀ GÌ? vậy nên cách trả lời dễ nhất, khó bị sai hoặc lạc đề là chọn 1 cái, sau đó cho lí do và ví dụ vào, nhớ công thức:

Main idea >> Supporting idea >> Example

Do you prefer watching sports events on TV or live?

Personally, I prefer watching sports on TV simply because it is more time-saving and inexpensive than watching them live. For example, if I go to see them on the site, I may have to spend more time and money. More importantly, I may not be able to see the game in close-up or from all angles due to the distance.

Besides, main idea 2 (nếu cảm thấy còn hơi ngắn có thể trả lời thêm 1 ý nữa, rồi cho ví dụ và giải thích ra)

Do you prefer reading an electronic book or a real book?

Personally, I prefer reading electronic books mainly because it is more convenient than reading real books when I can download thousands of e-books onto my e-reader. In fact, if I take a train, I can flip through a random book with only my fingertip on my phone screen to kill time. Besides, ebooks are free of charge (cũng nêu ví dụ và giải thích ra)

3. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự phổ biến trong Topic Media

Cách trả lời hay nhất về dạng câu hỏi về sự phổ biến là nên chia thành từng đối tượng ra, thì sẽ có nhiều ý để trả lời, ví dụ như già - trẻ, trai - gái….

Công thức:

Well, it depends

For …, I consider…..is quite popular for them (Supporting idea>> Example)

Yet, for …., I guess they might have a fancy for….. (Supporting idea >> Example)

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

4. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự thay đổi trong Topic Media

Cách trả lời dạng câu hỏi về sự thay đổi sẽ có cách trả lời như cách làm dạng bài Map trong IELTS WRITING TASK 1 tức là sẽ nêu

 • Những gì xảy ra trong quá khứ (nên nêu ngắn thôi)
 • Tập trung vào những gì biến chuyển xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại (nêu kĩ có supporting idea, example đầy đủ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEDIA / CULTURE

Ví dụ:

Cách trả lời dạng câu hỏi về sự thay đổi trong Topic Media

5. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự khác biệt trong Topic Media

Về bản chất, câu hỏi về sự khác nhau hỏi về sự khác biệt giữa A và B, thì vẫn là dạng hỏi ý kiến (opinion) nên cách dễ nhất là mình sẽ list những điểm khác biệt ra, ở mỗi điểm khác biệt sẽ cho supporting idea và example

Cách trả lời dạng câu hỏi về sự khác biệt trong Topic Media

6. Cách trả lời dạng câu hỏi về ưu khuyết điểm trong Topic Media

Về bản chất, câu hỏi về ưu khuyết điểm cũng là đang hỏi ý kiến của em (opinion essay) cho nên cũng sẽ nêu quan điểm ra. Tuy nhiên vì câu hỏi hỏi cả ưu điểm và khuyết điểm, nên nêu ra 2 ưu điểm, 2 khuyết điểm cho cân bằng nhé, hoặc trong trường hợp không nghĩ ra ý có thể nêu 1 khuyết điểm, 1 ưu điểm hoặc nếu bí ý về khuyết điểm quá có thể làm 2 ưu điểm, 1 khuyết điểm như ví dụ, nhưng nhớ là phải có supporting idea và example

 • Đầu tiên sẽ nêu về ưu điểm trước, sau đó mới đến khuyết điểm
Cách trả lời dạng câu hỏi về ưu khuyết điểm trong Topic Media

7. Cách trả lời dạng câu hỏi về trình bày quan điểm trong Topic Media

Dạng câu hỏi trình bày quan điểm, thì em cứ trình bày 2 lí do vì sao mình nghĩ như vậy, ở mỗi lí do nhớ cho supporting idea và example vào nhé

Với dạng câu hỏi opinion, cách tốt nhất là sẽ trả lời như IELTS WRITING TASK 2, theo kiểu TOTALLY, tức là trả lời theo 1 phía, chứ đừng trả lời theo cả 2 quan điểm. Cứ trả lời theo 1 phía rồi sau đó cho 2 lí do vì sao lại ủng hộ quan điểm đó, rồi cho supporting idea và example vào

How do TV programmes influence children?

Personally, I believe that today’s TV programmes have a great influence on children

Firstly, they bring knowledge and information to children to help them understand the outside world. Through programmes like Animal world, their horizon can be broadened

Besides, their imagination and creativity are also boosted with shows like cartoons, puppet shows, or fairy tale shows when they can develop a sense of beauty and a sense of morality. (Cho ví dụ ra)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK