CÁCH TRẢ LỜI TOPIC "MEDIA & CULTURE" IELTS SPEAKING PART 2-3

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi thật, cũng như gởi đến các em 2 bài chấm chi tiết mà học sinh IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách trả lời các câu hỏi Part 2-3 thuộc Topic Media / Culture của IELTS SPEAKING

I. Từ vựng theo topic

I. Part 2

1. Describe a movie

2. Describe a song

3. Describe a book

4. Describe a TV program

5. Describe a person in the news you want to meet

6. Describe your favourite newspaper or magazine

II. Part 3

1. Cách trả lời dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về cơ bản, dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn (chọn A hay là B) thì vẫn là câu hỏi HỎI QUAN ĐIỂM CỦA THÍ SINH LÀ GÌ? 
 • Vậy nên cách trả lời dễ nhất, khó bị sai hoặc lạc đề là chọn 1 cái, sau đó cho lí do và ví dụ vào, nhớ công thức: Main idea >> Supporting idea >> Example.

2. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự phổ biến trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời hay nhất về dạng câu hỏi về sự phổ biến là nên chia thành từng đối tượng ra, sẽ có nhiều ý để trả lời, ví dụ như già - trẻ, trai - gái….
 • Công thức:
  • Well, it depends. >> IELTS TUTOR lưu ý
  • For …, I consider…..is quite popular for them (Supporting idea>> Example)
  • Yet, for …., I guess they might have a fancy for….. (Supporting idea >> Example)

3. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự thay đổi trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý cách trả lời dạng câu hỏi về sự thay đổi sẽ có cách trả lời như cách làm dạng bài Map trong IELTS WRITING TASK 1 tức là sẽ nêu

 • Những gì xảy ra trong quá khứ (nên nêu ngắn thôi)
 • Tập trung vào những gì biến chuyển xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại (nêu kĩ có supporting idea, example đầy đủ)

4. Cách trả lời dạng câu hỏi về sự khác biệt trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bản chất, câu hỏi về sự khác nhau hỏi về sự khác biệt giữa A và B, thì vẫn là dạng hỏi ý kiến (opinion) nên cách dễ nhất là mình sẽ list những điểm khác biệt ra, ở mỗi điểm khác biệt sẽ cho supporting idea và example

5. Cách trả lời dạng câu hỏi về ưu khuyết điểm trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bản chất, câu hỏi về ưu khuyết điểm cũng là đang hỏi ý kiến của thí sinh(opinion essay) cho nên cũng sẽ nêu quan điểm ra. Tuy nhiên vì câu hỏi hỏi cả ưu điểm và khuyết điểm, nên nêu ra 2 ưu điểm, 2 khuyết điểm cho cân bằng nhé, hoặc trong trường hợp không nghĩ ra ý có thể nêu 1 khuyết điểm, 1 ưu điểm hoặc nếu bí ý về khuyết điểm quá có thể làm 2 ưu điểm, 1 khuyết điểm như ví dụ, nhưng nhớ là phải có supporting idea và example
 • Đầu tiên sẽ nêu về ưu điểm trước, sau đó mới đến khuyết điểm. 

6. Cách trả lời dạng câu hỏi về trình bày quan điểm trong Topic Media

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng câu hỏi trình bày quan điểm, thí  sinh cứ trình bày 2 lí do vì sao mình nghĩ như vậy, ở mỗi lí do nhớ cho supporting idea và example vào nhé
 • Với dạng câu hỏi opinion, cách tốt nhất là sẽ trả lời như IELTS WRITING TASK 2, theo kiểu TOTALLY, tức là trả lời theo 1 phía, chứ đừng trả lời theo cả 2 quan điểm. Cứ trả lời theo 1 phía rồi sau đó cho 2 lí do vì sao lại ủng hộ quan điểm đó, rồi cho supporting idea và example vào. >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA IELTS WRITING TASK 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE