QUY TẮC VIẾT HOA TRONG TIẾNG ANH & IELTS

· IELTS Advice

Để đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS, ngoài việc nắm vững kiến thức ngữ pháp và từ vựng, thì việc sử dụng chính xác chữ in hoa trong câu trả lời cũng rất quan trọng. Hiểu được điều này, bên cạnh hướng dẫn chi tiết Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingtrật tự của từ hạn định trước danh từ. Sau đây, IELTS TUTOR sẽ cung cấp các quy tắc viết hoa IELTS. Mời các bạn theo dõi!

I. Cách sử dụng chữ viết hoa trong bài thi IELTS

1. Sử dụng các chữ viết hoa trong phần thi IELTS Listening

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với phần Listening, bạn có thể sử dụng chữ in hoa, chữ nhỏ hoặc kết hợp cả hai trong khi viết câu trả lời. 
 • Không có quy tắc cụ thể nào được đặt ra về việc sử dụng chữ viết hoa trong phần Listening (IELTS TUTOR khuyên viết chữ thường)
 • Lưu ý rằng bạn có thêm 10 phút để chuyển câu trả lời của mình vào phiếu trả lời trong phần IELTS Listening. Vì vậy, nếu bạn có chữ viết không dễ nhìn, bạn nên viết câu trả lời bằng chữ in hoa. Điều này giúp giám khảo dễ dàng đọc những gì bạn đã viết (Tuy nhiên viết chữ in hoa sẽ mất thời gian hơn chữ in thường nên IELTS TUTOR khuyên lựa chọn hình thức viết mà bản thân quen thuộc nhất )

2. Sử dụng các chữ viết hoa trong phần thi IELTS Reading

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các quy tắc viết hoa trong bài kiểm tra IELTS Reading cũng giống như Listening. Sự khác biệt duy nhất giữa hai dạng bài là bạn không có thêm thời gian để chuyển câu trả lời của mình lên phiếu trả lời. Vì vậy, bạn cần trả lời nhanh và chính xác. 
 • Viết bằng chữ in hoa thường tốn nhiều thời gian hơn. Do đó, bạn có thể viết bằng chữ thường. Chỉ cần chắc chắn rằng câu trả lời của bạn có thể đọc được.

IELTS TUTOR hướng dẫn chi tiết quy trình làm bài IELTS Reading.

3. Sử dụng các chữ viết hoa trong phần thi IELTS Writing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài kiểm tra IELTS Writing kiểm tra kỹ năng viết ở các khía cạnh khác nhau: Ngữ pháp, Từ vựng, Chính tả, Sắp xếp, Dấu câu, ... (Tham khảo thêm 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Writing để hiểu rõ hơn.)
 • Mặc dù bạn có thể chọn viết bài luận bằng chữ in hoa, nhưng IELTS TUTOR khuyên bạn không nên làm như vậy. Bởi bạn phải hoàn thành 2 task trong thời gian quy định. Nhưng, nếu bạn chọn viết nó bằng chữ in hoa, bạn có thể sẽ thiếu thời gian. Điều quan trọng là bạn cho thấy việc sử dụng đúng các chữ cái thường và in hoa. Ví dụ: bạn phải bắt đầu một câu mới bằng chữ in hoa.
 • Vì vậy, bạn nên viết bài luận bằng chữ thường nhưng sử dụng chữ in hoa phù hợp khi cần thiết.

II. Các quy tắc viết hoa IELTS

1. Từ đầu tiên trong câu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với bài thi Writing, luôn viết hoa khi bắt đầu một câu văn mới trong bài viết.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is something wrong with this cheese. However, I’m hungry. (IELTS TUTOR giải thích: Có gì đó không ổn với những miếng pho mát này. Nhưng mà tôi rất đói.)
 • Strange things have happened recently. I think the police should investigate. (IELTS TUTOR giải thích: Gần đây, có vài điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi nghĩ cảnh sát nên điều tra.)

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng động từ investigate trong tiếng Anh.

2. Đại từ I

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi không đứng ở đầu câu, chỉ đại từ “I được viết hoa.
 • Còn các đại từ khác (she, they, him, me, us,…) đều không được viết hoa.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He asked me where I had bought my jacket. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy hỏi tôi đã mua áo khoác ở đâu.)
 • If I see her, I will give her your message. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nhắn cho cô ấy lời của bạn.)

3. Danh từ riêng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có rất nhiều quy tắc đặc biệt liên quan đến danh từ riêng. 
 • Danh từ riêng có thể được hiểu là tên của người, địa điểm, vật, vật nuôi, tổ chức,… 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I visited Japan on my vacation. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã đến Nhật Bản trong kỳ nghỉ của tôi.)
 • She gave Peter a present for his birthday. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy tặng một món quà sinh nhật cho Peter.)

4. Phương hướng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Viết hoa Bắc, Nam, Đông và Tây khi nó chứa trong tên của một địa điểm (tiểu bang, quốc gia,…) nhưng không được sử dụng khi chỉ phương hướng.

IELTS TUTOR xét ví dụ các câu viết đúng:

 • My friend lives in South Carolina. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn tôi sống ở Nam Carolina.)
 • We are planning a vacation in South Africa. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở Nam Phi.)

IELTS TUTOR xét ví dụ các câu viết sai:

 • She lives in Southern Europe. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sống ở Nam Âu.) Sửa lại thành: She lives in southern Europe. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sống ở miền nam châu Âu).
 • I’m going to visit my friends in Eastern Oregon. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đến thăm bạn bè ở Đông Oregon.) Sửa thành: I’m going to visit my friends in eastern Oregon. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đến thăm bạn bè ở miền đông Oregon).

5. Thành viên của một tổ chức

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Neighborhood Players are presenting a musical next week. (IELTS TUTOR giải thích: Ban nhạc The Neighborhood sẽ trình diễn tại một buổi hòa nhạc vào tuần tới.)
 • Some Washington Democrats would like to see the company up. (IELTS TUTOR giải thích: Một số Đảng viên Dân chủ tiểu bang Washington có mong muốn đưa công ty đi lên.)

6. Tên công ty

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tên của một công ty tương tự như tên người, nên được viết hoa.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My niece loves Converse shoes. (IELTS TUTOR giải thích: Cháu gái tôi thích giày Converse.)
 • Do you prefer Siesta or Aloha products? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thích sản phẩm của Siesta hay Aloha?)

7. Các giai đoạn lịch sử

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Viết hoa các mốc thời gian trong lịch sử có tên cụ thể.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Dot Com Era lasted far shorter than many people expected. (IELTS TUTOR giải thích: Thời kỳ bong bóng Dot Com kéo dài ngắn hơn nhiều so với nhiều người mong đợi.)

Tham khảo thêm từ vựng topic History mà IELTS TUTOR đã tổng hợp.

8. Sự kiện

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tên của các sự kiện cụ thể phải được viết hoa.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I went to the Tomato Growers Conference in Salinas last weekend. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã đi đến Hội Thảo Tomato Growers ở Salinas cuối tuần trước.)
 • Have you ever attended the Technoland Convergence Festival? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã từng tham dự Liên hoan hội tụ Technoland chưa?)

9. Các từ viết tắt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Viết hoa mỗi chữ cái của từ viết tắt.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • International English Language Testing System: IELTS
 • I prefer to watch PBS tv whenever possible. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích xem các chương trình trên PBS (Public Broadcasting Service) bất cứ khi nào có thể.)
 • The ICAM commissioned a study on OBLOG. (IELTS TUTOR giải thích:  ICAM đã đưa ra một nghiên cứu về OBLOG.)

10. Các vị thần

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tên của các vị thần được viết hoa, bao gồm Thánh Ala, Thần Vishnu, và Chúa Trời. 
 • Từ god thường không được viết hoa nếu nó được dùng để chỉ ý một vị thần một cách chung chung, cũng không được viết hoa khi nó đề cập đến nhiều vị thần.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Wotan is one of the gods in Wagner’s Ring Cycle. (IELTS TUTOR giải thích:  Wotan là một trong những vị thần trong tác phẩm Chiếc nhẫn của người Nibelung của Wagner.)
 • The pastor prayed that God should deliver us from our sins. (IELTS TUTOR giải thích:  Mục sư cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi.)

11. Ngày, tháng nhưng không phải mùa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cả ngày và tháng đều được viết hoa nhưng mùa thì không.

IELTS TUTOR xét ví dụ các câu viết đúng:

 • She flew to Dallas in September. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy đã bay đến Dallas vào tháng Chín.)
 • Do you have any time on Tuesday? (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn có rảnh vào thứ Ba không?)

IELTS TUTOR xét ví dụ các câu viết sai:

 • I love skiing in Winter. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích trượt tuyết vào mùa Đông.) Sửa thành: I love skiing in winter.
 • They visited Bob last Summer. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã đến thăm Bob mùa hè năm ngoái.) Sửa thành: They visited Bob last summer.

12. Quốc gia, ngôn ngữ và tính từ chỉ quốc tịch

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tất cả các từ chỉ một quốc gia cụ thể nên được viết hoa bao gồm các tính từ mô tả ẩm thực, văn hóa,…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I lived in Viet Nam for over 10 years. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm.)
 • Have you ever had any really expensive French wine? (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn đã bao giờ thử những loại rượu vang Pháp thực sự đắt tiền chưa?)
 • Do you speak Russian? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có nói tiếng Nga không?)

Tham khảo thêm từ vựng topic Language mà IELTS TUTOR đã tổng hợp.

13. Bố và mẹ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Viết hoa các từ chỉ các mối quan hệ gia đình khi được sử dụng thay cho tên.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Have you given Mom her present yet? (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn đã tặng cho Mẹ món quà chưa?)
 • I think Dad needs some time off work. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ Bố cần nghỉ làm một thời gian.)

Tham khảo thêm từ vựng topic Family mà IELTS TUTOR đã tổng hợp.

14. Chức vụ trước tên

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chức vụ chỉ được viết hoa khi chúng là một phần của tên.

IELTS TUTOR xét ví dụ cách viết đúng:

 • The soldier wrote to General Smith and asked for advice. (IELTS TUTOR giải thích: Người lính đó viết thư để xin lời khuyên từ Đại tướng Smith.)
 • Have you spoken to Vice Principal Smithers yet? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đã nói chuyện với Phó Hiệu trưởng Smithers chưa?)

IELTS TUTOR xét ví dụ cách viết sai:

 • George Washington was the first President of the United States. (IELTS TUTOR giải thích: George Washington là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ). Sửa lại thành: George Washington was the first president of the United States.
 • Peter Smith was elected Mayor in 1995. (IELTS TUTOR giải thích: Peter Smith được bầu làm Thị trưởng vào năm 1995.) Sửa lại thành: Peter Smith was elected mayor in 1995.

15. Bắt đầu và kết thúc lá thư

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bắt đầu và kết thúc thư của bạn bằng các chữ in hoa.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dear Mr. Smith,
 • Best regards,

16. Từ đầu tiên trong câu trích dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Viết hoa từ đầu tiên trong trích dẫn ngay cả khi nó được đặt ở giữa câu.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The last time I talked to Peter he said, “Study hard and get to bed early!” (IELTS TUTOR giải thích:  Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Peter, anh ấy đã nói rằng: “Nhớ học tập chăm chỉ và đi ngủ sớm nhé!”)
 • Thomas Patterman was a simple man who said, “Give me life, liberty and a bottle of rum!” (IELTS TUTOR giải thích:  Thomas Patterman là một người đàn ông bình thường như bao người khác, ông ấy nói: “Hãy cho tôi cuộc sống, cho tôi tự do và một chai rượu rum!”)

17. Từ khóa hay từ chứa nội dung chính trong tiêu đề

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Rainy Days and Mondays (IELTS TUTOR giải thích: Những Ngày Mưa và Thứ Hai)
 • How to Win Friends and Influence your Neighbors (IELTS TUTOR giải thích: Làm Thế Nào để Giữ Được Tình Bạn và Được Lòng Người)

18. Từ đầu tiên trong mỗi dòng thơ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Những từ đầu tiên trong một bài thơ nên được viết bằng chữ in hoa.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Roses are red (IELTS TUTOR giải thích: Hoa hồng màu đỏ)
 • Violets are blue (IELTS TUTOR giải thích: Hoa violet có màu xanh)
 • I think I said He’s in love with you! (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghĩ anh ấy đã yêu bạn!)
NHỮNG QUY TẮC VIẾT HOA PHẢI TUÂN THỦ TRONG TIẾNG ANH

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE